دل نوشته tag:http://hadiazari666.mihanblog.com 2020-06-04T10:56:05+01:00 mihanblog.com علی بالا 2017-08-31T10:12:19+01:00 2017-08-31T10:12:19+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/453 hadi AZARI یاریما دمیشم منه ساز آلسیناونو چالیم دردی غمیم آزالسینمگر من اولمیشم یاریم گوجالسینمگر من اولمیشم یاریم گوجالسینعلی بالا باشماخلارین یاغلارامعلی بالا اوستونه گول باغلارامعلی بالا گدیرسن تز قائیت گلسنه قوربان دستمال آلیب آغلارامعلی بالا کوینئی  یاشیل اوغلانسنه قوربان عجب یاراشیر اوغلانسنی الله بو دربنده آز گت گلسنه قوربان آنام ساواشیر اوغلانعلی بالا دالان اوسته دالان وارعلی بالا دالاندا یر سالان وارعلی بالا گدیرسن تز قایت گلسنه قوربان گوزی یولدا قالان واریاریما دمیشم منه ساز آلسیناونو چالیم یاریما دمیشم منه ساز آلسین
اونو چالیم دردی غمیم آزالسین
مگر من اولمیشم یاریم گوجالسین
مگر من اولمیشم یاریم گوجالسین

علی بالا باشماخلارین یاغلارام
علی بالا اوستونه گول باغلارام
علی بالا گدیرسن تز قائیت گل
سنه قوربان دستمال آلیب آغلارام

علی بالا کوینئی  یاشیل اوغلان
سنه قوربان عجب یاراشیر اوغلان
سنی الله بو دربنده آز گت گل
سنه قوربان آنام ساواشیر اوغلان

علی بالا دالان اوسته دالان وار
علی بالا دالاندا یر سالان وار
علی بالا گدیرسن تز قایت گل
سنه قوربان گوزی یولدا قالان وار

یاریما دمیشم منه ساز آلسین
اونو چالیم دردی غمیم آزالسین
مگر من اولمیشم یاریم گوجالسین
مگر من اولمیشم یاریم گوجالسین

علی بالا باشماخلارین یاغلارام
علی بالا اوستونه گول باغلارام
علی بالا گدیرسن تز قائیت گل
سنه قوربان دستمال آلیب آغلارام

علی بالا کوینئی  یاشیل اوغلان
سنه قوربان عجب یاراشیر اوغلان
سنی الله بو دربنده آز گت گل
سنه قوربان آنام ساواشیر اوغلان

علی بالا دالان اوسته دالان وار
علی بالا دالاندا یر سالان وار
علی بالا گدیرسن تز قایت گل
سنه قوربان گوزی یولدا قالان وار

]]>
بعد من 2015-06-23T12:02:26+01:00 2015-06-23T12:02:26+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/434 hadi AZARI بعد من کسی نیست ک باهات مهربون باشه کسی نیس ک بهت با عشق نگا کنه کسی نیس ک بهت بگه عزیزم کسی نیست ک بدون دلیل دوست داشته باشه بعد من

 کسی نیست ک باهات مهربون باشه

کسی نیس ک بهت با عشق نگا کنه

کسی نیس ک بهت بگه عزیزم

کسی نیست ک بدون دلیل دوست داشته باشه

]]>
تو رفته ای 2015-05-28T14:45:50+01:00 2015-05-28T14:45:50+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/433 hadi AZARI ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ … ﺍﻣﺎ …!!!! ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﺩﺍﺭﻡ … ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ … ﻫﺮ ﮐﺠﺎ … ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻋﺸﻘﺖ … ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ یکی ﺩﯾﮕﺮ … ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ … ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ … ﮐﺎﺭﯼ کرده ﺍﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ … ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪد ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ

ﺍﻣﺎ !!!!

ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﺩﺍﺭﻡ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ

ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻋﺸﻘﺖ

ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ یکی ﺩﯾﮕﺮ

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺎﺭﯼ کرده ﺍﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪد

]]>
همیشـــــــــــــــــــه 2015-05-28T10:39:03+01:00 2015-05-28T10:39:03+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/432 hadi AZARI همیشـــــه یـــه آدم با یــــه خــــاطـــره یـا یــــه احـــــســاس خـــاص هســــت کــــه رو کـــــاغــذ یــــا تـــــو ذهنــــمـــون بــاهـــاش دردودل می کنــــیــــم تـــــقدیـــــــــم بـــــــه هــــــــمه کســـــــــایــــی کـــــــــه چـــــه تــــو دلـــــــشون،چــــــه تـــــو زنـــدگیـــــــــــــشون یـــــــــکی هســـــــــــت. دوستـــــــــــــــــــــت دارم.......... همیشـــــه یـــه آدم با یــــه خــــاطـــره یـا یــــه احـــــســاس خـــاص هســــت کــــه رو کـــــاغــذ یــــا تـــــو ذهنــــمـــون بــاهـــاش دردودل می کنــــیــــم تـــــقدیـــــــــم بـــــــه هــــــــمه کســـــــــایــــی کـــــــــه چـــــه تــــو دلـــــــشون،چــــــه تـــــو زنـــدگیـــــــــــــشون یـــــــــکی هســـــــــــت.

دوستـــــــــــــــــــــت دارم..........

]]>
هوی توووووو 2015-05-28T10:30:34+01:00 2015-05-28T10:30:34+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/431 hadi AZARI هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هنو فک میکنی هستی برامنع بابا خودت زیادی بزرگ کردی هری نع بابا خودت زیادی بزرگ کردی 
هری
]]>
وقتی 2015-04-22T16:29:07+01:00 2015-04-22T16:29:07+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/430 hadi AZARI ﻭَﻗـــــــﺘـــــﻰ  ﮔُــــﻔــــﺘـﻰ  ﻣَـــﻨــﻮُ  ﻓَـــــﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻛُـــــــﻦ••••ﺩﺍﺷـــــﺘَــــــﻢ  ﺑِــــــﻪ  ﻣَـــــﻐـــﺰَﻡ  ﻓِـــــﺸــــﺎﺭ  ﻣــیـــﺎﻭُﺭﺩَﻡ ﺍَﺻــﻼً ﺗُـــــﻮ ﻛــﻰ  ﻫَــــﺴــــﺘﻰ●●●☜ﻣَـــــﻦ  ﭼﺎﻳــﻴــﻤـــﻢ ﺳَــــــﺮﺩ  ﻣـــــﻴـــﺸــــﻪِ  ﻣـــﻴــــﺮﻳــــﺰَﻡ ﺩﻭﺭ◇◆◇ ﺗــــُﻮ ﻛِـــــﻪ ﺩﯾـــﮕِــــﻪ  ﺗــــُـﻮییﻭﺍﺳــــــﻪِ ﻣَـــــﻦ  ﺧـــــﻮﺍﺳــــــﺘَــــﻦ • ﻳَــــﻌـــــﻨــــی ﺩﺍﺷـــــﺘَﻦ• ﭘَــﺲﺍَﮔـــِﻪ ﻧَـــﺪﺍﺭَﻣِـــــﺖ ﺑــِـــ ﻭَﻗـــــــﺘـــــﻰ  ﮔُــــﻔــــﺘـﻰ  ﻣَـــﻨــﻮُ  ﻓَـــــﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻛُـــــــﻦ••••ﺩﺍﺷـــــﺘَــــــﻢ  ﺑِــــــﻪ  ﻣَـــــﻐـــﺰَﻡ  ﻓِـــــﺸــــﺎﺭ  ﻣــیـــﺎﻭُﺭﺩَﻡ ﺍَﺻــﻼً ﺗُـــــﻮ ﻛــﻰ  ﻫَــــﺴــــﺘﻰ●●●
☜ﻣَـــــﻦ  ﭼﺎﻳــﻴــﻤـــﻢ ﺳَــــــﺮﺩ  ﻣـــــﻴـــﺸــــﻪِ  ﻣـــﻴــــﺮﻳــــﺰَﻡ ﺩﻭﺭ◇◆◇ ﺗــــُﻮ ﻛِـــــﻪ ﺩﯾـــﮕِــــﻪ  ﺗــــُـﻮیی
ﻭﺍﺳــــــﻪِ ﻣَـــــﻦ  ﺧـــــﻮﺍﺳــــــﺘَــــﻦ • ﻳَــــﻌـــــﻨــــی ﺩﺍﺷـــــﺘَﻦ• ﭘَــﺲﺍَﮔـــِﻪ ﻧَـــﺪﺍﺭَﻣِـــــﺖ ﺑــِـــﺪﻭﻥ ﻧَـــــــــــــــــــﺨـْــــــﻮﺍﺳــْــــــﺘَـــــــﻤِتــــْـ
]]>
حکم اعدااام 2015-04-18T06:51:45+01:00 2015-04-18T06:51:45+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/429 hadi AZARI ]]> باز 2015-04-06T18:23:44+01:00 2015-04-06T18:23:44+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/427 hadi AZARI باز غم ناله میکند به سوز ساز دلم امشب  ..  قلب بیداد میکند به ضربان بیرون زدن  ..  دل حریق گداخته های یاد شده  ..  تو گویی ستاره ها کم شده اند و خواب را کفاف نمیکنند  .... باز غم ناله میکند به سوز ساز دلم امشب  ..
  قلب بیداد میکند به ضربان بیرون زدن  ..
  دل حریق گداخته های یاد شده  ..
  تو گویی ستاره ها کم شده اند و خواب را کفاف نمیکنند  ....
]]>
بگذار 2015-04-05T18:43:33+01:00 2015-04-05T18:43:33+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/426 hadi AZARI بگذار آدمها تا میتوانند " سنگ " باشند ؛مهم این است که تو از نـژاد " چشمه ای " ؛پس جاری باش و اجازه نده سنگ ها مانع حرکت تو شوند ؛آنها را با نوازشهایت ذره ذره خرد کنو از روی آنها با لبخند عبور کن.... بگذار آدمها تا میتوانند " سنگ " باشند ؛
مهم این است که تو از نـژاد " چشمه ای " ؛

پس جاری باش و اجازه نده سنگ ها مانع حرکت تو شوند ؛

آنها را با نوازشهایت ذره ذره خرد کن
و از روی آنها با لبخند عبور کن....
]]>
روزگاری 2015-04-05T17:47:31+01:00 2015-04-05T17:47:31+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/425 hadi AZARI روزگاری گرگ راهم درس میدادیم . اما حالا از بازیه  روزگاری گرگ راهم درس میدادیم .
 اما حالا از بازیه 
]]> آدمها 2015-04-05T17:24:09+01:00 2015-04-05T17:24:09+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/424 hadi AZARI آدمها فقط آدم هستند نه بیشتر و نه کمتر . . .اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی آنها را شکسته ای . . .و اگر بیشتر از آن حسابشان کنی آنها تو را می شکنند . . .بین این آدم های آدم باید عاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه . .  آدمها فقط آدم هستند نه بیشتر و نه کمتر . . .

اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی آنها را شکسته ای . . .

و اگر بیشتر از آن حسابشان کنی آنها تو را می شکنند . . .

بین این آدم های آدم باید عاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه . . 
]]>
چقدر 2015-03-30T20:11:09+01:00 2015-03-30T20:11:09+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/423 hadi AZARI ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻠــــــــــــــــــــــــــــــــخه :::::::::::::::::::::::::ﺑـــﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ بدی :::::::::::::::::::::::ﻭﻟـــــــــــــــﯽ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وقتی خودت یه شونه ::::::::::::::::: برادلتنگیات ::::::::::::::::::::::::::::::میخوای ::::::::::::::::::::::::::::::ﻫﯿـــــــــــﭻ ﮐــــــــــــــﺱ :::::::کنارت نباشه ::::::::::::::: ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻠــــــــــــــــــــــــــــــــخه :::::::::::::::::::::::::

ﺑـــﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ بدی :::::::::::::::::::::::

ﻭﻟـــــــــــــــﯽ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وقتی خودت یه شونه :::::::::::::::::
 
برادلتنگیات ::::::::::::::::::::::::::::::

میخوای ::::::::::::::::::::::::::::::

ﻫﯿـــــــــــﭻ ﮐــــــــــــــﺱ :::::::

کنارت نباشه :::::::::::::::
]]>
اینجور دختری پیدا میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2015-03-29T22:17:33+01:00 2015-03-29T22:17:33+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/420 hadi AZARI ]]> عاشق 2015-03-29T22:17:02+01:00 2015-03-29T22:17:02+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/419 hadi AZARI ]]> کااااااااااااااااااااااااش 2015-03-29T22:16:39+01:00 2015-03-29T22:16:39+01:00 tag:http://hadiazari666.mihanblog.com/post/418 hadi AZARI ]]>